Brochure diabetische voetzorg

Door de start van de ketenzorg enkele jaren geleden is er een begin gemaakt om de zorg voor mensen met een diabetische voet te verbeteren en het risico op wonden en amputaties te verkleinen. De resultaten zijn echt zichtbaar! We zien in de praktijk minder ernstige wonden voorbijkomen wat resulteert in minder (ernstige) amputaties. Dit is niet alleen toe te schrijven aan de ketenzorg, want ook de medische mogelijkheden zijn sterk verbeterd de afgelopen jaren, maar we doen het wel goed met zijn allen.

Voetencentrum Flipse is van mening dat het ondanks deze positieve geluiden nog wel een stapje beter kan. Om dat te realiseren hebben wij een speciale brochure ontwikkeld: “Uw voeten in goede handen, zorg bij diabetische voeten” wat informatie geeft over alles wat belangrijk is voor de patiënt met een diabetische voet. Daarnaast biedt het ruimte om het individuele behandelplan te noteren zodat deze voor alle zorgverleners beschikbaar is op één plek.

Deze brochure wordt uitgereikt door de therapeut van Voetencentrum Flipse tijdens een jaarcontrole, maar kan ook de praktijkondersteuner diabetes of pedicure verstrekt worden. Heeft u vragen over of interesse in deze brochure? Neem dan contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.