Covid 19

Verantwoord naar Voetencentrum Flipse

Beste collega,

 

Na enkele weken waarin alleen medisch noodzakelijke zorg is geleverd wordt per 11 mei binnen onze praktijk de reguliere zorg weer opgestart. Dit gebeurd op advies van onze beroepsgroep de NVvP, die in samenwerking met het RIVM en VWS een leidraad “verantwoord opschalen paramedische zorg in de eerste lijn” hebben opgesteld.

Binnen onze praktijk houden we ons aan deze leidraad waarin enkele randvoorwaarden zijn opgenomen om de zorg weer te kunnen opstarten (in de bijlage wordt een nadere toelichting geven over deze voorwaarden). Daarnaast zijn op alle praktijk locaties voorzorgsmaatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de algemene adviezen van het RIVM.

Alle nieuwe patiënten die een afspraak willen maken worden van te voren gescreend. Screening gaat doormiddel van kosteloze telefonische consulten. Dus twijfelt u of een patiënt naar de podotherapeut verwezen moet worden? Dan kunt u deze ook altijd doorverwijzen voor deze screening. Dan zullen wij dit bepalen en bij twijfel contact opnemen om te overleggen.

 

Praktisch komt het op het volgende neer:

  • Geef bij voorkeur een digitale verwijzing via Zorgdomein, Zorgmail of SIILO
  • Wij nemen contact op met de patiënt voor het inplannen van een gratis intake met de therapeut
  • Op basis van onze triage wordt bepaald of en wanneer de afspraak voor onderzoek en behandeling zal plaatsvinden
  • Binnen onze praktijk maken we gebruik van looproutes en zijn de werkruimte aangepast voor 1,5 meter afstand
  • Als wij een onderzoek of behandeling moeten uitvoeren binnen 1,5 meter maken we gebruik van persoonlijke bescherming middelen
  • Uiteraard ontvangt u een terugkoppeling van onze bevindingen en het behandelplan

 

Tot slot:

  1. We hebben een uitgebreid weergave over de maatregelen welke wij treffen –> Verantwoord opschalen reguliere zorg Voetencentrum Flipse
  2. Is het toch teveel tekst, zie onderstaande filmopname. Hierin geven we een korte introductie van de stand van zaken.

 

Indien er vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen.