Praktijkkeurmerk

Met trots kunnen wij mededelen dat onze praktijk opnieuw het Praktijkkeurmerk heeft behaald! Dit betekent dat wij voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden die het keurmerk stelt en dat ons kwaliteitsbeleid adequaat is.

Het behalen van het Praktijkkeurmerk is een mooie erkenning van ons werk en een bevestiging van onze inzet om onze kwaliteit voortdurend te verbeteren en te waarborgen.

We zijn blij dat we kunnen aantonen dat we onze patiënten de beste zorg bieden en dat we samenwerken met andere partijen in de gezondheidszorg om onze dienstverlening verder te optimaliseren. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het behalen van het Praktijkkeurmerk en zullen ons blijven inzetten om de hoogste kwaliteit te blijven leveren. 

Vanaf 2016 is het Praktijkkeurmerk van kracht. Het doel van dit keurmerk is om een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee organisaties/praktijken inzicht kunnen krijgen in hun functioneren op diverse kwaliteitsgebieden. Door middel van het keurmerk kunnen zij hun kwaliteit verbeteren en waarborgen.

Het Praktijkkeurmerk garandeert dat de podotherapiepraktijk met dit keurmerk een adequaat kwaliteitsbeleid hanteert. Voor patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en de overheid is het zichtbaar dat de praktijk die over het keurmerk beschikt voldoet aan hoge kwaliteitsstandaarden. 

© Copyright - Voetencentrum Flipse