Hallux valgus 3

Scheve grote teen (hallux valgus of hallux abducto valgus)

Scheefstand van de grote teen wordt hallux valgus genoemd. Als er ook nog een draaiing aanwezig is, spreken we van hallux abducto valgus. Vaak gaat dit gepaard met een knobbel bij het grote teengewricht. Dit komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Oorzaken

De oorzaak is vaak een erfelijke factor. Ook kan het ontstaan door te smalle of krappe schoenen. Daarnaast kan het naar binnen staan van de voet een grote rol spelen in het veroorzaken van de scheefstand.

Symptomen

Een scheve grote teen (hallux valgus of hallux abducto valgus) kan gepaard gaan met pijnklachten op en in het grote teengewricht. Als er een zenuw geïrriteerd raakt kan de pijn soms uitstralen naar de grote teen. Door de scheefstand van de grote teen kunnen de naastliggende tenen krom gaan staan. Vaak zijn er ook eeltplekken aanwezig op de voorvoet en grote teen.

Therapie

Schoeisel speelt een belangrijke rol in de behandeling van een hallux (abducto) valgus. De podotherapeut zal u passend schoenadvies geven. Wij kunnen podotherapeutische zolen vervaardigen om een verkeerde voetstand te corrigeren en het grote teengewricht te ontlasten. De zolen kunnen pijnverlichting geven en het verder scheef gaan staan van de grote teen afremmen.

Heeft u last van een hallux valgus?