Visie

Visie en missie

Kwaliteit door aandacht. Voetencentrum Flipse heeft de visie dat bij de zorg voor de patiënten kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Dat kan onder andere gerealiseerd worden door echte aandacht voor de patiënt. Daarnaast hebben wij als doel om de meest adequate zorg te leveren vanuit een locatie dichtbij de patiënt zodat de zorg laagdrempelig en toegankelijk blijft.

Dit realiseren wij door spreekuurlocaties dichtbij de patiënt, bijvoorbeeld in gezondheidscentra, waarbij de patiënt voorop staat en niet de voorziening. Welke zorg de patiënt nodig heeft, stellen we vast tijdens een uitgebreid onderzoek. Op basis van deze uitkomst kiezen we de meest adequate voorziening of oplossing. We nemen daar de tijd voor. Omdat we vinden dat onze patiënten daar recht op hebben en wij graag het commitment van de patiënt willen hebben voor de gekozen oplossing. Onze praktijk beschikt over zeer veel kennis op het gebied van klachten aan het bewegingsapparaat en voorzieningen om deze te behandelen. Als voor een specifiek probleem toch aanvullende kennis is vereist, beschikken wij over een groot verwijzingsnetwerk van samenwerkende therapeuten en specialisten. De patiënt krijgt hierdoor altijd de meest adequate voorziening of oplossing.

Visie en missie