Directe Toegang Podotherapie
Directe toegankelijkheid Podotherapie (DTP)

Sinds augustus 2011 zijn podotherapeuten vrij toegankelijk. Deze vrije toegankelijkheid is bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid in het najaar van 2010. Aangezien podotherapie onder de Wet BIG (art 34) valt, was het altijd zo dat er een verwijzing van een arts nodig was om terecht te kunnen bij een podotherapeut.

Wilt u gebruik maken van de directe toegankelijkheid podotherapie? Dan zal een podotherapeut eerst een (wettelijk verplichte) intake uitvoeren waarin beoordeeld wordt of het mogelijk is om zonder verwijzing behandeld te worden. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld.

Dit betekent dat u eerst het onderstaande intake formulier moet invullen. Hier staan een aantal vragen in, die noodzakelijk zijn om te bepalen of u op de juiste plek bent met uw zorgvraag. De therapeut zal deze met u bespreken en enkele vragen stellen ter verduidelijking als dit nodig is. In sommige gevallen kan het zijn dat de therapeut alsnog toestemming of advies nodig heeft van uw huisarts. In dat geval zal de behandelaar contact opnemen met uw huisarts en kan het zijn dat u wordt doorverwezen voor een huisartsenconsult om alsnog een verwijzing te verkrijgen.

Algemene screening

Instructie: Onderstaande algemene vragen zijn standaard met 'nee' beantwoord.

Wijzig dit in 'ja' voor de vragen die WEL op u van toepassing zijn: